Ka hortaga fayraska Corona (SARS CoV 2)


Macluumaadka hadda ee Corona adiga oo adeeg sanaya  YouTube iyo raadiyaha internetka


Ma ubaahantahay caawinaad? Suurta galinimada kala xiriir la taliyaasha

Rummelsberger Diakonie: Flüchtlings- und Integrationsberatung : 0911 – 9990192
Safe 3: Schutz und Gesundheitsfragen: 09122 98414-508
 Gewaltschutzkoordinator: Mr. Wegschaider, Mobile/Whats App: 0173 – 5364066
Krisendienst Mittelfranken 
Ipso-care empathy international: psychosoziale Online-Beratung 


Fursado in waqtiga loo isticmaalo si caqligal ah / oo stress ka weecin

Fitness für Kinder und Erwachsene 

Alba Basketball

Focus Online Corona Care

 

Deutsch lernen Online

VHS Lernportal

 

Familien Tipps

Covid 19 Parenting Portal